Ieder verslagjaar heeft zijn eigen dynamiek. Het jaar 2020 vroeg meer dan ooit om maatwerk.

André Vos en Camiel Honselaar, Directie HSB, Volendam

HSB blikt terug op een goed 2020. Met een vrijwel gelijk gebleven omzet hebben stijgende verkoopprijzen van ­huizen bijgedragen aan een goed resultaat. De vooruitzichten voor de komende vijf jaar zijn prima en er is nog ruimte in onze goedgevulde orderportefeuille. ­­­We zijn trots dat wij samen met onze medewerkers, bouwpartners en co-makers weer diverse projecten, in eigen ­ontwikkeling en voor onze opdrachtgevers, hebben kunnen realiseren.

 

Ieder verslagjaar heeft zijn eigen dynamiek. Het jaar 2020 vroeg meer dan ooit om maatwerk. Vanuit de markt is de vraag naar woningen onverminderd groot. Door de beperkende maatregelen rond corona zijn wij echter behoorlijk beknot in onze mogelijkheden. Passend bij het karakter van HSB zochten wij ook dit jaar weer naar de beste manier om mee te bewegen in een uitdagende markt. Natuurlijk betekende dit hier en daar schipperen, maar het belangrijkste was dat we vooral vooruit zijn blijven lopen en zelfs ruimte hebben gevonden om te verbreden.

 

De duurzaamheidsopgave waar we gezamenlijk in Nederland voor staan, heeft bij HSB geleid tot een nieuwe groene loot aan de organisatie: HSB Ecologisch Bouwen B.V. Hiermee vergroten wij onze kennis en dienstverlening op het gebied van klimaat-adaptief bouwen. Omdat circulariteit maatgevend is, werken wij met materialen die duurzaam gewonnen zijn en beperken wij zoveel mogelijk het energieverbruik in vervoer en productie.

 

Onder de vleugels van HSB drukt ook JM Deurwaarder zijn duurzame en circulaire stempel op de praktijk van stel-, timmer- en metselwerk. Naast het uitvoeren van traditioneel metselwerk ontzorgen we opdrachtgevers steeds vaker op het vlak van planning en logistiek. Vaktechnisch wordt in deze bouwdiscipline bovendien de toepassing van toekomstbestendige alternatieven zoals E-Board en Drystack steeds actueler.

 

Naast klimaatneutraal bouwen zijn automatisering en standaardisering speerpunten in het beleid van HSB. Verbeteringen op het gebied van procesoptimalisatie betreffen allerlei zaken; van digitaal calculeren tot workflowcontrol via smartdevices. Voor onze jonge medewerkers kennen BIM en logistieke programma’s geen geheimen meer. Op grond van de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en de Wet Kwaliteitsborging doet Ed Controls bovendien dit jaar zijn intrede als rapportagesysteem.

 

De rol en het belang van prefabricage, houtskeletbouw en betoncasco neemt zienderogen toe. Een groot voordeel van prefabricage is bouwsnelheid. Het tempo waarin project Gouwpark wordt gerealiseerd is hiervan het bewijs. Project Elzenhagen Zuid in co-making met Ymere als opdrachtgever wordt gerealiseerd in beton. Om ervaring op te doen hebben we dit appartementengebouw met 59 sociale huurwoningen op eigen initiatief als schaduwmodel volledig duurzaam geëngineerd in hout.

 

Medewerkers vormen het hart van de organisatie. De waarde die zij vertegenwoordigen als menselijk kapitaal laat zich in geen enkele munteenheid uitdrukken. Het door corona onpersoonlijke afstand houden staat lijnrecht tegenover onze cultuur van in verbondenheid feestvieren. De andere manier van werken heeft ons geraakt. Iedereen mist de warme interactie. Daarom was er in dit jaar van terughoudende dynamiek extra aandacht voor waardering. Bijvoorbeeld in de vorm van vitaminen, ijs of snert op de projecten en een extraatje tijdens de feestdagen.

 

Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, werken we nog steeds in de nieuwe werkelijkheid. Het coronavirus blijft ons voor uitdagingen stellen. COVID-19 raakt iedereen in mindere of meerdere mate, maar op basis van ons aanpassingsvermogen en onze veerkracht kijken we vol vertrouwen vooruit. Wij danken onze medewerkers, opdrachtgevers en partners voor de samenwerking en totstandkoming van alle projecten in 2020.

 

Volendam, mei 2021

 

André Vos en Camiel Honselaar

Ieder verslagjaar heeft zijn eigen dynamiek. Het jaar 2020 vroeg meer dan ooit om maatwerk.

Meer interviews

Contact T. 0299 398 985 - F: 0299 398 950 - M: info@kakes-deurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design