Duurzaamheid

Ondernemen met een duurzame focus

Bouwbedrijf Kakes-Deurwaarder bouwt sinds jaar en dag met het oog op maximale waarde voor klanten. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een duurzame samenleving niet kan bestaan zonder levensbestendige en energiezuinige woningen en gebouwen. Omdat wij een permanente bijdrage willen leveren aan de wereld van nu en van straks.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en ons beleid. In deze solide opdracht staan mens (Integriteit, medewerker en veiligheid), milieu (Materialen en afvalmanagement, energie, CO2 en luchtkwaliteit) en markt (Ketensamenwerking, innovaties en klanttevredenheid) centraal.

 

Thermografische scan en Energie Prestatie Advies

Goede isolatie is de beste manier om energie en kosten te besparen. Met onze warmtebeeldcamera kunnen wij oppervlaktetemperaturen visueel weergeven en isolatiegebreken in woningen en gebouwen aantonen. De camera registreert door middel van infraroodstraling en geeft temperaturen weer met verschillende kleuren. Op de scans bekijken wij de status van de isolatie en maken wij lekken, kieren en verkeerd aangebrachte isolatie zichtbaar.

Aan de hand van thermografische beelden geven wij een uitgebreid rapport over de schil en de binnenkant van de woning en een advies op maat om energiebesparing te realiseren. Het spreekt vanzelf dat wij alle energiebesparende werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. Na de werkzaamheden voeren we de scan nogmaals uit om te controleren of de energiebesparende maatregelen het juiste effect bereikt hebben. Vervolgens kan het EPA-label worden afgegeven.

 

Kakes-Deurwaarder bouwt met verantwoord hout

De toepassing van verantwoord hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen is een belangrijke stap naar behoud van het tropisch regenwoud. Bestendige houtkap draagt bij aan de omstandigheden van de lokale bewoners en is essentieel voor al het leven op aarde.

Sinds 22 mei 2013 zijn wij gecertificeerd voor FSC (het houtkeurmerk van het Forest Stewardship Council) zodat wij opdrachtgevers de garantie bieden dat wij louter duurzaam geproduceerd hout gebruiken binnen onze bouwprojecten.

 

Nieuws toon alle nieuwsberichten

Projecten toon alle projecten

Contact T. 0299 398 985 - F: 0299 398 950 - M: info@kakes-deurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design